KALİTE STANDARTLARI

Günalp Turizm “Etkin Kalite Yönetimi” ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi ve müşteri konforunu maksimum seviyede tutmayı hedeflemektedir.Günalp, çevreye zarar vermemek konusunda devamlı olarak duyarlı, dikkatli  ve doğal kaynaklara zarar vermeden maksimum hizmeti sunma çabasındadır.

Günalp geliştirdiği “Etkin Kalite Yönetimi” ile  Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.KALİTE SERTİFİKALARI VE YETKİ BELGELERİ